Wijknetwerk

U bent hier: Home / Gaanderen / Wijknetwerk

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Tamara Otten, (0314) 373 839, t.otten@doetinchem.nl

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Charlotte van den Berg, (0314) 377 444, c.vanden.berg@buha.nl

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Herbert Kreunen, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Lianne Balk, (0314) 375765, Lianne.balk@swd.nl

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de Wijk- en Complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Marian Ritzer, (0314) 375731, marian.ritzer@swd.nl

Buurtcoach, Buurtplein B.V.

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en wil de schakel zijn tussen u en de verschillende instanties.
Maaike van den Brink, (0315) 760 012, m.vandenbrink@buurtpleinbv.nl

Jaarplan

Elk jaar maakt het wijknetwerk van Gaanderen een jaarplan. Het jaarplan kunt u bekijken via onderstaand pdf.


Tekeningen bewonersavond Augustijnenstraat en omgeving
Maandag 18 juni 2018 zijn veel bewoners van de Augustijnenstraat en omgeving naar de bewonersavond in de Pol geweest. Op deze avond zijn de plannen voor het opknappen van de wijk gepresenteerd. Hieronder staat op een kaart de werkzaamheden omschreven. Een totaal kaart en de verschillende fases waarin het wordt uitgevoerd. De desbetreffende bewoners hebben hierover allemaal bericht gehad.
 

Twitter