Wijknetwerk

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de 2 maanden een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontplooit initiatieven en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen initiatief kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Norbert Berns, telefoon: 0314 377 485 of per email: norbert.berns@doetinchem.nl  

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Pascal Verheij, (0314) 377 444, p.verheij@doetinchem.nl

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Hans de Voer, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Jolanda de Zwart, (0314) 375 735, jolanda.dezwart@swd.nl

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Buurtcoach, Buurtplein bv

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach voor het wijknetwerk Wehl is Sanne Peters, (0314) 760131, s.peters@buurtplein.nl

Lid, Dorpsraad Wehl

Jan van der Aart, jan.vanderaart@chello.nl

Wehlse Ondernemers Vereniging

bestuur@wehl.biz

Wijkverpleegkundige, STMG

Malou Steenbreker, m.steenbreker@stmg.nl

Wijkverpleegkundige, Sensire

Yvanka Klein Holte, 06 20835270, y.kleinholte@sensire.nl
Herman Hunting, 06 10080898, h.hunting@sensire.nl

Twitter