Wijknetwerk

U bent hier: Home / Overstegen / Wijknetwerk

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de 2 maanden  een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontwikkelt nieuwe ideeën en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen idee kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Rody Poelhuis, telefoon: 0314 373 871 of per email: r.poelhuis@Doetinchem.nl

Wijkbeheerder, gemeente Doetinchem

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Jan Schut, (0314) 377 444, j.schut@doetinchem.nl

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Janneke Rensing, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Nicole Golsteijn, (0314) 375 766, Nicole.Golsteijn@swd.nl

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Richard Meinicke, (0314) 372074, richard.Meinicke@swd.nl.

Buurtcoach, Buurtplein bv 

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach die deelneemt aan het wijknetwerk Overstegen is Martijn de Witt: (0314) 760 126, M.dewitt@buurtplein.nl

Twitter