Wijknetwerk

U bent hier: Home / Centrum / Wijknetwerk

Wijknetwerk

In elke wijk is er een wijknetwerk. Het wijknetwerk heeft één keer in de maand een vergadering. In het wijknetwerk zitten verschillende organisaties die samen streven naar een leefbare wijk.

Wijkregisseur, gemeente Doetinchem

De wijkregisseur ontwikkelt nieuwe ideeën en pakt knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Voor meer informatie, of voor uw eigen idee kunt u contact opnemen met uw wijkregisseur.
Rody Poelhuis, (0314) 373 847,r.poelhuis@doetinchem.nl

Wijkbeheerder, Buha

Bij de wijkbeheerder kunt u terecht voor al uw vragen en ideeën op het gebied van beheer, uitvoering, handhaving en afval van de gemeente Doetinchem.
Centrum / de Pas: Maarten Ariens, (0314) 377 444  m.ariens@buha.nl
IJsseltuinen: Jan Schut, (0314) 377 444, j.schut@buha.nl

Wijkagent, Politie Doetinchem

De wijkagent onderhoudt in de wijk nauwe contacten met de bewoners en partners. De wijkagent is de schakel tussen enerzijds de wijk en anderzijds de politie.
Mikel Kleinpenning, 0900 8844, team.doetinchem@no-gelderland.politie.nl

Woonconsulent, Sité Woondiensten

Bij de woonconsulent van Sité kunt u terecht voor vragen of opmerkingen over uw woonomgeving, bijvoorbeeld woonfraude of overlast.
Susan Weijermars, (0314) 375 779, susan.weijermars@swd.nl

Wijk- en Complexbeheerder, Sité Woondiensten

Bij de wijk- en complexbeheerder van Sité kunt u terecht voor vragen over uw woningen, appartementsgebouw of de directe omgeving.
Richard Meinicke, (0314) 372 074, richard.meinicke@swd.nl

Buurtcoach, Buurtplein bv

Bij de buurtcoach kunt u terecht bij problemen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding. De buurtcoach is uw eerste aanspreekpunt en wil de schakel zijn tussen u en de verschillende instanties.
Sandra Oellers, (0314) 760 159, s.oellers@buurtplein.nl

Jaarplan

Elk jaar maakt het wijknetwerk van het Centrum een jaarplan. Het jaarplan kunt u bekijken via onderstaand pdf.

Te downloaden:

Twitter