Noaberfonds

U bent hier: Home / Noaberfonds

Noaberfonds

Dit fonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer gegeven van de Doetinchemse Uitdaging

Het doel is om mensen en organisaties (stichtingen en verenigingen) in staat te stellen initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken.

Procedure

Een aanvraag kunt u indienen via de site, of via het mailadres info@naoberfonds.nl . U krijgt een bevestiging van ontvangst en een indicatie van de termijn waarin over uw aanvraag wordt beslist. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeelt, volgens de vastgestelde criteria. Nadat het besluit is genomen, wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en als uw aanvraag is goedgekeurd volgt uitbetaling van het ter beschikking gestelde bedrag. 

Criteria

  • Stimulering van bewonersinzet en bewonersinitiatief
  • Versterking van burgerkracht
  • Vergroting burgerbetrokkenheid
  • Bevordering samenwerking
  • Vergroting van zelfredzaamheid burgers
  • Innovatief en creatief maatschappelijk ondernemen
  • Een doel- en kostenbewuste organisatie
  • Aanzet tot beweging
  • Draagvlak binnen het gebied
  • Lokale afbakening (gemeente Doetinchem of Achterhoek agenda 2020)

Een aanvraag hoeft niet aan alle criteria te voldoen, maar wel aan minimaal drie.

Meer informatie hierover kunt u vinden via het Noaberfonds.

Twitter