Gezonde Buurt Schöneveld

Gezonde Buurt Schöneveld

De wijk Schöneveld is hard aan het werk om de Gezondste Buurt van Doetinchem te worden. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal 12 Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd. En Schöneveld is daar één van, hoe geweldig is dat!  Gezonde Buurt staat voor een groene, gezellige en speelvriendelijke buurt en wordt samen met bewoners uitgevoerd door Jantje Beton, IVN Natuureducatie en gemeente Doetinchem. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Dromen
In een Gezonde Buurt werken kinderen, volwassenen en gemeente samen aan het realiseren van drie dromen om hun buurt gezond te maken en te houden:

  1. Een actieve buurtgemeenschap, waar mensen elkaar ontmoeten en samen meedoen aan het beter maken van de buurt.
  2. Een speelse buurt, waar kinderen lekker kunnen spelen en ook volwassenen uitgenodigd worden om voldoende te bewegen.
  3. Een natuurlijke buurt, waar mensen en dieren zich thuis voelen en waar de natuur bijdraagt aan klimaatadaptatiedoelen.

Een Gezonde Buurt is een grote ambitie, maar door de praktische aanpak krijgen alle buurtbewoners de kans om hieraan bij te dragen. Tijdens een buurtproject wordt eerst in beeld gebracht wat er al is en welke goede ideeën er zijn. Vervolgens worden goedbezochte buurtplekken ontworpen én gerealiseerd waar ontmoeten – spelen en natuur samengaan. En daar horen bovendien ook veilige en avontuurlijke routes bij die deze plekken bereikbaar maken. Kinderen hebben een speciale plek in het proces, zij zijn de hoofdontwerpers!

Doen!
Gezonde Buurten is echt een doe-project. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente. Ze worden daarbij geholpen door de experts en procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN natuureducatie. IVN-ers en Jantje Betonn-ers nemen de buurt stap-voor-stap mee in het ontwerp en de uitvoering. Ze helpen bovendien bij het bedenken van activiteiten die ervoor zorgen dat de buurt, ook na de projectperiode, gezond blijft.

Heeft u vragen, een initiatief, wilt u meedoen of wilt u zich aanmelden voor de mailinglijst? Stuur dan een mail naar René Reumer, projectleider Gezonde Buurt Schöneveld, via gezondebuurtdtc@gmail.com.

 

Wijkkrant Schoneveld, special Gezonde Buurt november 2018

Zoekformulier

Twitter