Buurtbemiddeling

U bent hier: Home / Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Wat is het?

"De hond van de buren jankt de hele dag." "Ik word gek van die discomuziek midden in de nacht." "Je breekt je nek bijna over al die fietsen in de gang." "Ik kijk altijd tegen de was van de buren aan." In Doetinchem wonen we vaak dicht op elkaar. Daardoor kunnen ergernissen, conflicten en ruzies ontstaan. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten, kan zo'n kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de verzoening en vrede, die buren zich wensen. Soms wordt de onderlinge relatie hierdoor alleen maar slechter. Om het probleem bespreekbaar te maken, een oplossing te vinden voor het probleem of voor tips en advies rondom burenoverlast is er in Doetinchem buurtbemiddeling.

Wat is buurtbemiddeling?

Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit Doetinchem bemiddelt in conflicten tussen buren en/of wijkbewoners. De bemiddelaars spelen niet voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij proberen de ruziënde partijen weer aan tafel te krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. De vrijwilligers hebben geheimhoudingsplicht en de bemiddeling is gratis.
Het voordeel van buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij de politie of justitie neerleggen, maar proberen er onderling uit te komen onder begeleiding van bemiddelaars. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt. Het doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Buurtbemiddeling kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.

Wie bemiddelt?

Bij buurtbemiddeling draait alles om vrijwilligers. Bij een conflict worden steeds twee vrijwilligers ingeschakeld. Daarbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de buurt waarin het speelt.

Wie kunnen overlast melden?

Buren of wijkbewoners met een conflict of een probleem kunnen dat melden bij de coördinator buurtbemiddeling. Maar ook instanties zoals de politie, justitie, woningbouwcorporaties, buurtcoaches, wijkorganisaties, GGD, gemeente Doetinchem, scholen, huisartsen en andere organisaties kunnen een melding doen. Voorwaarde is wel dat de mensen die ruzie hebben vrijwillig deelnemen aan de buurtbemiddeling.

Waar kunt u overlast melden?

Hebt u nog vragen of wilt u overlast melden dan kan dat bij:
Buurtbemiddeling Doetinchem, (06) 204 544 10, buurtbemiddeling@buurtpleinbv.nl

Bekijk voor meer informatie de pagina van Buurtbemiddeling.

Twitter