Activiteiten & voorzieningen

Activiteiten & voorzieningen

Activiteiten & voorzieningen

Scholen

Aan het Willy Brandtplein liggen 3 basisscholen met een sportzaal; Mozaïek (OB), Dichterbij (RK) en ’t Prisma (CB). Verder is er in De Hoop een Vrije (basis)school De Kleine Prins en in nieuwbouwwijk Wijnbergen een school voor speciaal onderwijs (VSO de Isselborgh). Alle scholen hebben samenwerking met kinderopvang en BSO.

(Gezondheids)zorg en sociale ondersteuning

Aan het Willy Brandtplein bevindt zich woonzorgcentrum Waterrijk, met een restaurant waar ook andere wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Verder is daar een huisartsenpraktijk, Medisch Centrum Dichteren. Aan de Hof van Cambridge is nog een Gezondheidscentrum, Hof van Cambridge. In Oud Wijnbergen ligt een dierenkliniek. Wijkcentrum De Poort is de uitvalsbasis van het buurtcoachteam. Zowel in Waterrijk als in Steunpunt Dichtershof (Hof van Cambridge) vinden allerlei bewonersactiviteiten plaats.

Winkels en horeca

Aan het Willy Brandtplein ligt een supermarkt, PLUS Dichteren. In Oud Wijnbergen bevinden zich een tuincentrum, PEER, en een cafetaria, Happerij het Dichtertje. In de wachtruimte van het station tussen Dichteren en De Huet is een afhaalcafetaria. Aan de Europaweg grenst de Meubelboulevard en industriegebied Verheulsweide. Het Centrum ligt op 10 minuten fietsen.

Verkeer

Dichteren ligt aan de spoorlijn Arnhem/Winterswijk; er ligt een station tussen Dichteren en De Huet. Ook stoppen de stads- en streekbussen op verschillende plekken. Aan de Westzijde van de wijk ligt de A18. Het gebied is vrijwel geheel een 30 km gebied; dat wil zeggen dat de verschillende verkeersdeelnemers er de openbare ruimte delen. Tussen Wijnbergen, De Hoop en Dichteren wordt een fietstunnel gebouwd onder de Europaweg, waardoor fietsers deze drukke ontsluitingsweg niet meer over hoeven te steken. Er kan gratis geparkeerd worden.

Sport, spel, kunst en recreatie

Het hele gebied wordt doorsneden door een groene zone. Deze loopt van het wandelgebied in Wijnbergen via het groene gebied aan weerszijden van de Europaweg en de voetbalvelden van VV VIOD via de Groene Wig en mondt uit in het buitengebied, de Wehlse Broeklanden. Behalve het kunstgrasveld zijn de overige vier voetbalvelden tevens beschikbaar voor wijkbewoners voor sport en spel. Op de Groene Wig staan speeltoestellen en goals voor kleintjes en opgroeiende jeugd, is een vijver en onder een speelbult is een jeugdgrot aangelegd. Een stenen sportplek kan in de winter omgetoverd worden tot een ijsbaan. Achteraan de Groene Wig ligt het zg. Beeldend Landschap; dit is een parkje waarin een aantal beelden staan. Deze zijn bij de aanleg van de wijk door een beeldend kunstenaar gemaakt, gebaseerd op dromen van bewoners. Op verschillende plaatsen in de wijk zijn verschillende hondenlosloopterreinen. Verder moeten honden overal aangelijnd en is er opruimplicht. Verspreid over de wijk zijn een aantal buurtspeelplekken voor kinderen. In de buurt Waterrijk zijn twee visvlonders. In De Hoop bevindt zich een gezelligheidsvereniging (Fort Garry Horse) met een eigen clubgebouw, een speeltuin en een trapveld. Hier ligt ook het Canadapark. Dichteren, De Hoop en Wijnbergen maken deel uit van gebied Doetinchem Zuid. Hierin ligt Sportpark Zuid, waar diverse sportverenigingen hun accommodaties hebben.

Activiteiten

Op onderstaand activiteitenoverzicht staan alle activiteiten waar eenieder in Doetinchem Zuid aan mee kan doen.


Afbeelding van Waterrijk

Bij de oude kern Wijnbergen liggen een restaurant/cafetaria waar verschillende verenigingen onderdak vinden, een tuincentrum en een dierenkliniek. Er is een wijkraad Dichteren.

Twitter